Infografika

Standard

Informacija iako ima svoju moć, ponekad može da bude dosadna pogotovo ako se radi o nekom istraživanju ili nekom tehnološkom razvoju. I tu je baš lepota infografike, ona objašnjava toliko mnogo i na tako vizuelno primamljiv način.

Infografika je:

  • Vizuelno objašnjenje koje vam pomaže da lakše razumete, nađete ili nešto uradite.
  • Vizuelna i kad treba ona je opremljena je tekstom i slikama u isto vreme na dinamički način.
  • Postavlja se samo ona, i objašnjava samu sebe ili ono za šta je napravljena.
  • Univerzalno je razumljiva.

Cilj infografike mora da bude jasan, mora da bude pregledno i jasno, zanimljivo, lako deljive i ako nisi vaši podaci i informacije treba da se navedu izvori.

Možete je napraviti u nekoliko koraka:

Kao prvo, morate da odgovorite na svoje pitanje, šta želim sa njom da postignem. Da li da promovišete nešto, da istaknete neku važnu tačku svog rada ili posla, da prikažete rast svog brenda ili kompanije, politički program… Cilj mora da bude definisan u jednoj rečenici.

Onda, kad znate o čemu želite da je napravite ide pronalazak informacija, analiza ili podataka sa kojima možete da napravite infografiku.

Dalje, spajaju se kreativnost, inspiracija, podaci i informacija u jedno i počinje vizuelno smštanje na papiru. Znači tu ide, gde šta ide,  kako se postavljju informacije. Na koji način će biti prikazane, gde će biti postavljen cilj infografike i pouka, itd.

I kad se sve to skupi i sredi, ide dizajniranje. Dizajn mora da bude primamljiv, lako razumljiv, zanimljiv.. Izaberite nekoliko boja i osmislite dizajn u skladu sa porukom koju želite da prenesete.

Sajtovi za online pravljenje infografika: Diagram, Creately.

Primeri nekih zanimljivih infografika:

Advertisements